Καθημερινά στις επιχειρήσεις χάνεται χρόνος, ενέργεια και ευκαιρίες. Το Management και η Οργάνωση είναι τα δύο πιο καθοριστικά στοιχεία για την ανάπτυξη και την αύξηση των κερδών ενός οργανισμού.

Όταν μια επιχείρηση δεν λειτουργεί σωστά, τότε η ζημία, είτε έμμεση, είτε άμεση, είναι μεγάλη, καθώς επίσης είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Συνήθως όμως, ο επιχειρηματίας έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πότε κάτι δε λειτουργεί σωστά.

Η καθημερινότητα είναι δύσκολη και ψυχοφθόρα, τα κέρδη είναι χαμηλότερα από το αναμενόμενο, το ταμείο στο τέλος του μήνα ακόμη χειρότερο και το προσωπικό εμφανίζει προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δομές και οι διαδικασίες, όπως οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι, τα τμήματα και άλλα οργανωτικά εργαλεία, είναι πολυτέλεια και πολλές φορές δεν έχουν νόημα.

Βέβαια, εφόσον όλες αυτές τις θέσεις καλύπτει, προφανώς, ο ίδιος ο επιχειρηματίας, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν τα κάνει, όντως, όλα σωστά. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί αν γνωρίζει το πως να τα κάνει ή αν προλαβαίνει.

Κάθε επιχείρηση, πρέπει να έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση των ομάδων, των τμημάτων ή/και των καταστημάτων της. Οι εργαζόμενοι πρέπει να παρακινούνται και να εργάζονται μέσα σε ένα καλό κλίμα, ώστε να γίνονται πιο παραγωγικοί. Έτσι, η καθημερινότητα γίνεται καλύτερη και αποδοτικότερη για όλους.

Οι βασικοί τομείς, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για μια καλύτερη διοίκηση και λειτουργία μιας επιχείρησης, αλλά και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας της, είναι οι εξής:

Ξεκάθαροι εταιρικοί στόχοι: Κάθε χρονιά οι στόχοι της επιχείρησης πρέπει να είναι ξεκάθαροι, ώστε να την οδηγούν στρατηγικά, στη συνέχεια, σε ενέργειες και δράσεις.

Οργάνωση του Budget της χρονιάς: Το οικονομικό πλάνο της χρονιάς πρέπει να έχει ετοιμαστεί από την αρχή και να παρακολουθείται ως προς την επίτευξή του τουλάχιστον κάθε μήνα.

Cash is the King: Η παρακολούθηση του ταμείου πρέπει να είναι αναλυτική και να καταγράφονται εισπράξεις και πληρωμές υποχρεώσεων.

Η ορθή οικονομική διαχείριση και υγεία, αποτελεί τη σημαντικότερη συνθήκη για το μέλλον της εταιρείας.

Οργάνωση: Δημιουργώντας δομές, τμήματα, ιεραρχία, αρμοδιότητες και διαδικασίες, βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων σας, εξορθολογίζονται οι προσδοκίες τους, βελτιώνονται οι συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας τους και κυρίως η απόδοσή τους.

Εκπαίδευση: Πλέον, στον τομέα της αγοράς εργασίας και της επιλογής προσωπικού έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Ακούγεται όλο και περισσότερο από τους ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ότι το κρίσιμο στοιχείο επιλογής πλέον είναι ο χαρακτήρας και τα soft skills. Για αυτό και η εκπαίδευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, είτε σε επίπεδο soft skills, είτε σε επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων.

Διατήρηση πελατοκεντρικής κουλτούρας: Αν και λέγεται πως σήμερα τη θέση του πελάτη, στα συστήματα management των εταιρειών, έχει πάρει ο εργαζόμενος, η αλήθεια είναι πως οι εταιρείες που προοδεύουν, διατηρούν τον πελάτη στο επίκεντρο της λειτουργίας τους. Από το παραδοτέο μιας υπηρεσίας, το εμπόρευμα ή κάποιο προϊόν μέχρι την εξυπηρέτησή του, ο ικανοποιημένος πελάτης σημαίνει έσοδα, κερδοφορία και ανάπτυξη. Ικανοποίηση πελάτη σημαίνει πάντοτε υπέρβαση των προσδοκιών του, αλλά και κοινή λογική στη διαχείρισή του.

Όλα τα παραπάνω ξεκινούν από την αντίληψη που έχει (ή πρέπει να έχει) αρχικά ο επιχειρηματίας, η οποία μεταφράζεται σε όραμα και εταιρική κουλτούρα, ενώ στη συνέχεια διαχέεται στο σύνολο της λειτουργίας της εταιρείας και αποτελεί παράλληλα και την εικόνα της προς τα έξω.

Στη διάθεση των επιχειρήσεων υπάρχει μεγάλη ποικιλία σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών, ώστε να βοηθηθούν σε κάθε επίπεδο και να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα λειτουργίας και απόδοσης.