Του Δημήτρη Βέργαδου, Χημ. Μηχ. ΕΜΠ, Δ/ντή Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ

Οι αλλαγές στην περιβάλλον της εργασίας λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων είναι, ήδη, ορατές και θα γίνουν ακόμη περισσότερο αντιληπτές τα χρόνια που έρχονται. Ειδικότερα, είναι οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης  που μετασχηματίζουν δραστικά το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, επιφέρουν αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, στον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και στο περιεχόμενο πολλών επαγγελμάτων.

Από την πρόσφατη έκθεση του ΣΕΒ για «Το μέλλον της εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει», αντλούμε στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική των αλλαγών: περίπου 4 στις 10 θέσεις εργασίας στην ΕΕ θα μετασχηματιστούν σημαντικά εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού, ενώ το 85% των θέσεων του 2030 δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, η προσαρμοστικότητα καθίσταται επιβεβλημένη. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, το 75% των πιο επιτυχημένων οργανισμών της λίστας 500 S&P θα έχουν εκτοπιστεί από νεοεισερχόμενες εταιρείες.

Οι προκλήσεις του Μέλλοντος της Εργασίας
Εάν θέλουμε να συμπυκνώσουμε τις σημαντικότερες προκλήσεις που αφορούν είτε την τεχνολογία είτε τον εργαζόμενο και που διαμορφώνουν το περιβάλλον της εργασίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, τα ακόλουθα στοιχεία (πηγή:  Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ | Το Μέλλον της Εργασίας)

  • Η τεχνολογία είναι παντού: Σήμερα υπάρχουν 2.6 δισ. Smartphones στον κόσμο.
  • Περιβαλλόμαστε από ένα τσουνάμι από δεδομένα: Το σύνολο των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι εννιά φορές μεγαλύτερο από αυτό πριν από 2 χρόνια.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική είναι πλέον προσβάσιμες: Ένα ρομπότ πχ που κόστιζε $500.000 το 2008 σήμερα μπορεί να κοστίζει $22.000.
  • Αυξάνονται τα επαγγέλματα με ρίσκο αυτοματοποίησης: Το 35% των θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 47% στις ΗΠΑ, και το 77% στην Κίνα θα αυτοματοποιηθεί στο μέλλον.
  • Απαραίτητη η συνύπαρξη της διαφορετικής κουλτούρας και των γενεών: Παγκοσμίως, το 50% του εργατικού δυναμικού αυτή τη στιγμή είναι «millennials», η μέση διάρκεια καριέρας είναι τα 50 έτη, ενώ οι άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση.
  • Μείωση προσδόκιμου ζωής δεξιοτήτων ενόψει: Ο χρόνος «ζωής» των δεξιοτήτων έχει μειωθεί στα 2,5-5 χρόνια, ενώ αρχικά ήταν στα 20 χρόνια.
  • Νέες Σχέσεις και Δυνατότητες Εργασίας: Στις ΗΠΑ, το 60% των εργοδοτών σχεδιάζουν να προσλάβουν ανεξάρτητους επαγγελματίες παρά εργαζόμενους πλήρους ωραρίου.
  • Νέες Ανάγκες και κίνητρα για το Εργατικό Δυναμικό: Το εργατικό δυναμικό έχει πλέον πιο «ανθρώπινα», παρά οικονομικά κίνητρα εργασίας και δίνει έμφαση στον κοινωνικό σκοπό και στην κοινή αποστολή.
  • Δείκτες Ανεργίας, Έλλειψη Τεχνικών Προσόντων και Brain Drain: Από την μια πλευρά η ανεργία στην Ελλάδα, ειδικότερα η νεανική, παραμένει πολύ υψηλή, ενώ από την άλλη οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν επαγγελματίες με κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικά προσόντα.

Τα παραπάνω συνθέτουν το νέο τοπίο στο οποίο καλούνται να δράσουν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και η πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δια βίου μάθηση, το διαρκές reskilling και upskillingπου αφορά οριζόντια τους πάντες, καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.  Η επιτυχής αξιοποίηση της τεχνολογίας προϋποθέτει και αλλαγές στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να συνδυάζουν τρία στοιχεία: τεχνολογία, ευελιξία και ανθρωποκεντρικότητα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους και να παράγουν αξία. Η μετάβαση στην νέα εποχή, στα νέα μοντέλα λειτουργίας και εργασίας είναι μια κρίσιμη απόφαση και αποτελεί επιλογή στρατηγικού βάθους, με στόχο την επιβίωση και βιώσιμη ανάπτυξη.