Αν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εταιρείες στη βιομηχανία της υγείας έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τις παγκόσμιες κρίσεις, το 2024 θέτει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις βασικές προτεραιότητές τους για την οικονομική ευημερία και την ανάπτυξη.

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας πολλών βιομηχανιών, και κυρίως την παγκόσμια βιομηχανία των υπηρεσιών υγείας. Από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, και ότι το πλαίσιο θα συνεχίσει να μεταβάλλεται διαρκώς, προσαρμοζόμενο στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η διαχείριση κρίσεων μετά την πανδημία
Σύμφωνα με την IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) μερικά από τα «διδάγματα» της πανδημίας μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη προετοιμασία και ανταπόκριση σε ανάλογες κρίσεις. Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται, οι συνεργασίες επιταχύνουν την έρευνα και την παραγωγή, ενώ οι προηγμένες δεσμεύσεις της αγοράς υποστηρίζουν την αύξηση της παραγωγής για την παγκόσμια αντίδραση απέναντι σε πανδημίες. Επιπλέον, η καινοτομία κρίνεται ουσιώδης για την προετοιμασία και την απάντηση σε κάθε κρίση, όπως και η καθιέρωση ενός μηχανισμού προμήθειας για χώρες με χαμηλό εισόδημα. Σε γενικές γραμμές, οι διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή και τη διανομή, και γι’ αυτόν τον λόγο, η υποδομή παράδοσης θα πρέπει να ενισχυθεί.

Γεωργία Σουρλαντζή Οικονομική Διευθύντρια, AbbVie
«Διερευνούμε τη χρήση εργαλείων RPA αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει το ERP, καθώς όλο και πιο συχνά θα χρησιμοποιείται η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων»

Σχετικά με την επίδραση της COVID-19 στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον οικονομικό προγραμματισμό στον κλάδο, τοποθετείται η Γεωργία Σουρλαντζή, Οικονομική Διευθύντρια της AbbVie. «Το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων δοκιμάστηκε σκληρά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά μας άφησε σημαντικά μαθήματα διαχείρισης κρίσεων για το μέλλον. Από πλευράς φαρμακοβιομηχανίας, μας υπενθύμισε ότι η ευελιξία που έχει μια επιχείρηση στο να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες και μη αλλαγές της ζήτησης, για να ικανοποιεί τις ανάγκες των ασθενών και των συστημάτων υγείας, είναι μείζονος σημασίας. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των συσχετιζόμενων μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας του φαρμάκου. Η διαχείριση της πληροφορίας από όλα τα μέλη της αλυσίδας είναι άκρως σημαντική στον έλεγχο του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο, στον προγραμματισμό των αναγκών και στη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Στην AbbVie, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις νέες προκλήσεις, διενεργούμε μηνιαίες διατμηματικές συναντήσεις με τον προγραμματισμό ζήτησης για το επόμενο 24μηνο, προκειμένου να αποφύγουμε ελλείψεις φαρμάκων. Παράλληλα, αξιολογούμε πιθανότητες απόκλισης με αυτό το σενάριο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητά μας».

Η σημερινή συγκυρία
Ένας υγιής υγειονομικός και φαρμακευτικός τομέας παράγει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επενδυτές. Καθώς, λοιπόν, διανύουμε τον πρώτο μήνα του 2024, η βιομηχανία των υπηρεσιών υγείας προβλέπεται να διανύσει καθοριστικούς μετασχηματισμούς, οι οποίοι θα επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον της υγείας, της ιατρικής και της φαρμακοβιομηχανίας. Με βάση αναφορά της PwC, μεταξύ των κυριότερων τάσεων στη φαρμακευτική βιομηχανία για φέτος βρίσκονται η τεχνολογική καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση, καθώς και η ρύθμιση και διαφάνεια των δεδομένων.

Η AbbVie, παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που στον πυρήνα της έχει την καινοτομία ως προϋπόθεση για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών σε ασθένειες όπου υπάρχει θεραπευτικό κενό οδεύει, ήδη, στην εφαρμογή των επαναστατικών εξελίξεων. «Αυτή η αρχή διέπει όλες τις λειτουργίες της εταιρείας, αφού στόχος μας είναι οι άνθρωποί μας να εστιάζουν στα θέματα προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό. Τον τελευταίο χρόνο διερευνούμε σε τοπικό επίπεδο τη χρήση εργαλείων ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA), αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει το κεντρικοποιημένο σύστημα λογισμικού (ERP). Αναμένουμε ότι το επόμενο διάστημα όλο και πιο συχνά θα χρησιμοποιείται η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας συσχετισμούς και δεδομένα που μπορεί να αξιολογεί μια εταιρεία για τη λήψη αποφάσεων», αναφέρει η κα Σουρλαντζή.

Βαγγέλης Βάγιας Technology & Digital Transformation Director, DEMO
«Επενδύουμε στην τεχνολογία και την καινοτομία, ώστε να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα όλης της εταιρικής λειτουργίας»

Στην ίδια αναπτυξιακή τροχιά βρίσκεται και η DEMO την τελευταία πενταετία, υλοποιώντας ένα επενδυτικό πλάνο με στόχο να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό hub στον κλάδο παραγωγής φαρμάκου και να δραστηριοποιηθεί σε νέες περιοχές όπως η παραγωγή Φαρμακευτικών Δραστικών Ουσιών και Βιοτεχνολογικών προϊόντων. «Στο πλαίσιο αυτό, και με σκοπό την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία επενδύει στην τεχνολογία και την καινοτομία, ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα όλης της εταιρικής λειτουργίας», λέει ο κ. Βαγγέλης Βάγιας, Technology & Digital Transformation Director της DEMO, αναλύοντας τους άξονες του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο και ακολουθεί η εταιρεία για την υλοποίηση των στόχων της. «Καταρχήν, προχωράμε στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των εταιρικών διαδικασιών. Χρησιμοποιώντας εργαλεία business process management διευκολύνεται η ροή εργασίας (workflow), και έτσι συντομεύεται ο χρόνος εκτέλεσης των διαδικασιών. Χτίζουμε ένα modern workplace με την εισαγωγή cloud productivity tools για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και του διαμοιρασμού πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των τμημάτων. Ως απαραίτητη προϋπόθεση μεριμνούμε παράλληλα για το upskilling και την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού μας με την τεχνολογία. Δεύτερον, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής και παραγωγικής αλυσίδας, χτίζουμε την “ψηφιακή ραχοκοκκαλιά” της εταιρείας, φέρνοντας αυτές τις λειτουργίες και τα δεδομένα τους σε ένα νέας γενιάς ενοποιημένο σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning). Σκοπός είναι η ενοποίηση της πληροφορίας σε όλα τα στάδια, από τις πωλήσεις, τον προγραμματισμό, την προμήθεια, την παραγωγή μέχρι τη διανομή, ώστε να υλοποιούνται οι διαδικασίες ταχύτερα και πιο αποδοτικά και να υποστηρίζεται η λήψη αποφάσεων βασισμένων στην end2end πληροφορία».

Η τεχνολογική πρόοδος ως πυλώνας ανάπτυξης
Συμπερασματικά, η πραγματική αλλαγή στην τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων υγείας συγκεντρώνει όλα τα φώτα και την προσοχή του κλάδου για την επίτευξη σημαντικής ανάπτυξης στο μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην έκθεση της PwC για το 2024 «Next in pharma 2024: Reinventing for returns», η καινοτομία πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε πτυχή του μοντέλου των επιχειρήσεων, εάν οι εταιρείες επιθυμούν να έχουν κέρδος. Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να αυξήσουν την ταχύτητα σε όλη την αλυσίδα αξίας, μέσω της γρηγορότερης ανάπτυξης φαρμάκων και της ταχύτερης αποδοχής στην αγορά. Αυτό επιβάλλει την υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και της αναλυτικής. Οι εφαρμογές AI και GenAI μπορούν να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες σε ολόκληρη τη φαρμακευτική αλυσίδα αξίας, όπως η ανακάλυψη φαρμάκων, ο σχεδιασμός κλινικών δοκιμών, η ιατρική συγγραφή, η δημιουργία προωθητικού περιεχομένου και η επικοινωνία με τους πελάτες.

Πράγματι, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά το έργο μιας φαρμακευτικής εταιρείας. Καταλήγοντας, ο κ. Βάγιας υπογραμμίζει ακριβώς αυτήν την προοπτική για την DEMO. «Αξιοποιούμε τεχνολογικές δυνατότητες και καινοτομίες στην έρευνα και την ανάπτυξη. Έχουμε δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υποστηρίζεται από ένα υπολογιστικό δίκτυο για τον άμεσο διαμοιρασμό της πληροφορίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Παράλληλα, προχωράμε στη διαμόρφωση και του πρώτου κέντρου Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα».