Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το επάγγελμα του λογιστή είναι πρωτόγνωρες. Οι αλλαγές και οι μετατοπίσεις που προκαλούνται από την επιτάχυνση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, είναι τόσο βαθιές, που η ίδια η φύση του κλάδου τείνει να επαναπροσδιοριστεί, καθώς οι παραδοσιακές εργασίες υποχωρούν και ο νέος ψηφιακός κόσμος διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα.

Τα επόμενα χρόνια γίνεται επιτακτική η απόκτηση νέων δεξιοτήτων εστιασμένων στην ανάλυση δεδομένων, στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, στην τυποποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αλλά και στη διαχείριση των αλλαγών. Η συνεχής εκπαίδευση του λογιστή παραμένει το στοιχείο που κάνει το επάγγελμα αυτό ένα από τα πιο δύσκολα, επειδή όσο τα δεδομένα αλλάζουν, οι λογιστές πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι. Η ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης, ενημέρωσης και προσαρμογής σε νέους κανόνες αντανακλά την καθημερινότητα του επαγγέλματος. Οι λογιστές εν τω μεταξύ είναι τα τελευταία χρόνια από τους πιο περιζήτητους εργαζόμενους και η τάση, από ό,τι μαρτυρούν τα στοιχεία, δεν είναι παροδική. Τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί η ανάγκη για καταρτισμένους φοροτεχνικούς-λογιστές, οι οποίοι θα πρέπει να επιτελούν, μαζί με τον παραδοσιακό τους ρόλο, και τον στρατηγικό-συμβουλευτικό ρόλο που έχει ανάγκη το σύγχρονο επιχειρείν.

Η έρευνα State of U.S. Hiring Survey της εταιρείας προσωπικού Robert Half επιβεβαιώνει τα προαναφερθέντα, κατατάσσοντας τους φοροτεχνικούς ανάμεσα στα πιο περιζήτητα επαγγέλματα του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 62% των εταιρειών σχεδιάζει να προσθέσει θέσεις πλήρους απασχόλησης στη λογιστική, ενώ το 78% αναζητά συμβασιούχους για να καλύψει θέσεις εργασίας στη λογιστική. Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τα σύγχρονα χαρακτηριστικά που απαιτεί από τον λογιστή-φοροτεχνικό η νέα εποχή, ρωτήσαμε τους συνομιλητές μας αν, στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που ξημερώνει, πιστεύουν πως αλλάζει ο ρόλος του λογιστή.

Νικόλαος Γκούντας
Διευθυντής Σπουδών ΚΕΛΕ

«Οι λογιστές πρέπει να είναι ικανοί να λαμβάνουν δεοντολογικές αποφάσεις, να διαχειρίζονται συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την εντιμότητα στον τομέα της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης»

Ο λογιστής πρέπει να επενδύει στην αναπτυξιακή του πορεία
Οι αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή είναι ραγδαίες, μας λέει ο Νικόλαος Γκούντας, Διευθυντής Σπουδών ΚΕΛΕ. «Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν έναν πιο αυτοματοποιημένο και αναλυτικό τρόπο εκτέλεσης των λογιστικών καθηκόντων. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση, καθώς οι λογιστές πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές εξελίξεις. Η επεξεργασία δεδομένων, η ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών και η χρήση εργαλείων λογισμικού απαιτούν νέες δεξιότητες. Ο λογιστής πρέπει να επενδύει στην αναπτυξιακή του πορεία και να εξοπλίζεται με γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου. Η διαρκής εκπαίδευση είναι καθοριστική για την προσαρμογή και την επιτυχή ενσωμάτωση στον νέο ψηφιακό ρόλο του λογιστή», αναφέρει.

Αντώνης Μιχαήλ
Marketing Director, StudySmart.

«Οι λογιστές αντιμετωπίζουν πολλές αλλαγές στο περιβάλλον της εργασίας τους και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων είναι πλέον ζωτικής σημασίας για να προετοιμαστούν για το μέλλον του επαγγέλματός τους»

Ο λογιστής έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό σύμβουλο επιχειρήσεων
Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, ο ρόλος του λογιστή σίγουρα αλλάζει και έχει εξελιχθεί από την απλή εκτέλεση λογιστικών διαδικασιών, με εστίαση πλέον στην αυτοματοποίηση, την ανάλυση και την ασφάλεια δεδομένων, μας λέει ο Αντώνης Μιχαήλ, Marketing Director, StudySmart. «Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών θα συνεχιστούν και στο απώτερο μέλλον, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των εργασιών τους. Πλέον, με την πρόσβαση σε πολυάριθμα δεδομένα, τη χρήση αναλυτικών εργαλείων, και της τεχνητής νοημοσύνης (δείτε τι γίνεται με το ChatGPT) θα μπορεί ένας λογιστής να παρέχει στρατηγικές συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσης και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης», προσθέτει.

Λάμπρος Μπέλεσης
Πρόεδρος ΠΑΕΛΟ

«Ο λογιστής πρέπει πλέον να αποκτήσει γνώσεις management και παράλληλα να έχει και γνώσεις σε θέματα επιλογής και αξιολόγησης της ομάδας του, της οποίας φυσικά θα είναι ο leader»

Είμαστε στο τέλος της εποχής του λογιστή-καταχωρητή
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαφοροποιεί πλήρως την εργασία του λογιστή και τη μετατρέπει από διεκπεραιωτική σε συμβουλευτική και ελεγκτική, και παράλληλα εξειδικεύει τις εργασίες που μπορεί να προσφέρει το κάθε λογιστικό γραφείο, τονίζει ο Λάμπρος Μπέλεσης, Πρόεδρος ΠΑΕΛΟ.

«Οι ψηφιακές εφαρμογές που έχει αυτή τη στιγμή στο οπλοστάσιό της η διοίκηση (mydata-ψηφιακή κάρτα εργασίας-μητρώο πραγματικών δικαιούχων-έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη – σύστημα follow the money) δημιουργούν επιπλέον υποχρεώσεις σε κάθε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο και απαιτούν συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, ενώ ισχυροποιούν την ομαδική εργασία, τις συνέργειες και τις συνεργασίες, γιατί πλέον έχει περάσει η εποχή του “one man show” και είμαστε στην εποχή της ομάδας, κάτι που όσο συντομότερα το αντιληφθούμε, τόσο καλύτερο για εμάς θα είναι», αναφέρει.

«Είμαστε πλέον οριστικά στο τέλος εποχής του λογιστή-καταχωρητή και ήδη έχουμε εισέλθει στην εποχή του λογιστή-συμβούλου, κάτι που απαιτεί γνώση και χρήση εφαρμογών διοικητικής λογιστικής με τα αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία όπως:

  • Business plan
  • Cash Flow
  • Budget», επισημαίνει.
Μαρία Σκοτάδη
Φοροτεχνικός

«Οι λογιστές πρέπει να αναπτύξουν ευρύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών λειτουργιών και των τάσεων του κλάδου για να συμβάλουν αποτελεσματικά σε αυτούς τους τομείς»

Οι λογιστές συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Η πρόοδος της τεχνολογίας στην ψηφιακή εποχή έχει επηρεάσει σημαντικά διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου και του λογιστικού, επισημαίνει η Μαρία Σκοτάδη, Φοροτεχνικός.

«Η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων, που ήταν μια χρονοβόρα εργασία, πλέον αντικαθίσταται από αυτοματοποιημένα συστήματα που όχι μόνο εξοικονομούν χρόνο, αλλά μειώνουν και τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους και φυσικά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στον ρόλο των λογιστών, κάτι που δημιουργεί και αυξανόμενη εξάρτησή τους από την τεχνολογία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμη και σημαντική η ανθρώπινη κρίση του λογιστή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μοναδικότητα κάθε επιχείρησης για εξατομικευμένες συμβουλές», αναφέρει».

«Μια άλλη πτυχή του μεταβαλλόμενου ρόλου των λογιστών είναι η μετατροπή τους σε στρατηγικούς συμβούλους. Με την αυτοματοποίηση να φροντίζει τις καθημερινές εργασίες, οι λογιστές έχουν πλέον περισσότερο χρόνο για να αναλύουν δεδομένα και να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Αναμένεται να παρέχουν στρατηγικές οικονομικές συμβουλές για να βοηθούν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Επιπλέον, οι λογιστές συμμετέχουν περισσότερο στη διαχείριση και την πρόβλεψη κινδύνου. Η εξειδίκευσή τους στη χρηματοοικονομική ανάλυση τους επιτρέπει να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και να αναπτύσσουν στρατηγικές για τον μετριασμό τους. Προσφέροντας αυτές τις στρατηγικές γνώσεις, οι λογιστές συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Καθώς το ψηφιακό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, οι λογιστές πρέπει να προσαρμοστούν και να αγκαλιάσουν την τεχνολογία, παραμένοντας επίσης αφοσιωμένοι στις ηθικές τους ευθύνες», προσθέτει.

Andreia Stanciu
Head of ACCA – Southern Europe

«Η πρώτη παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες παραμένουν στο επίκεντρο των δεξιοτήτων ενός επαγγελματία του χρηματοοικονομικού τομέα»

Ο ρόλος του λογιστή σίγουρα αλλάζει
Ο ρόλος του λογιστή σίγουρα αλλάζει, τονίζει η Andreia Stanciu, Head of ACCA – Southern Europe. «Ωστόσο, το ψηφιακό περιβάλλον είναι μόνο μία πτυχή αυτού. Η αυξανόμενη υιοθέτηση των εξελισσόμενων τεχνολογιών βοηθά τους λογιστές να παράγουν πιο λεπτομερείς και στραμμένες προς το μέλλον πληροφορίες, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. Η χρήση εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στη μοντελοποίηση των τάσεων σε μεγαλύτερο βάθος. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές άλλες συνιστώσες που προσδίδουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον ρόλο του λογιστή του μέλλοντος», επισημαίνει. «Καθώς οι οργανισμοί καλούνται όλο και περισσότερο να εξετάζουν μέτρα απόδοσης με γνώμονα την αξία, δηλαδή τον συνδυασμό ανθρώπων, κέρδους και πλανήτη, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούν την απόδοσή τους, τόσο από εσωτερική, όσο και από εξωτερική άποψη. Ο λογιστής χρειάζεται ευρύτερη οπτική, όπως ομοίως απαιτούν και όσοι παρέχουν διαβεβαίωση για τις γνωστοποιήσεις. Οι ρυθμιστικές αρχές επίσης αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, για παράδειγμα μέσω της οδηγίας CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) που επηρεάζει την υποβολή εκθέσεων από τις εταιρείες από το 2024 και μετά», προσθέτει.

Δρ. Ανδρονίκη Τριανταφύλλη
Associate Professor of Accounting, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

«Ο λογιστής δεν αναλώνεται πλέον σε καθημερινές, επαναλαμβανόμενες και μηχανικές δραστηριότητες που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες»

Η τεχνολογία βελτιώνει με υποστηρικτικό τρόπο τη δουλειά του λογιστή
Η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών στη λογιστική, όπως το cloud accounting, το blockchain, ή τα αυτοματοποιημένα συστήματα υπολογισμού λογιστικών πράξεων, δημιουργεί νέα δυναμική στο επάγγελμα του λογιστή, επισημαίνει η Δρ. Ανδρονίκη Τριανταφύλλη, Associate Professor of Accounting στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

«Η τεχνολογία βελτιώνει με υποστηρικτικό τρόπο τη δουλειά του λογιστή, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, λόγω μείωσης του ανθρωπίνου λάθους. Ο λογιστής δεν αναλώνεται πλέον σε καθημερινές, επαναλαμβανόμενες και μηχανικές δραστηριότητες που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Είναι σε θέση να προσφέρει ουσιαστική αξία σε μια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα για εις βάθος ανάλυση των τάσεων και αξιοποίησή τους σε στρατηγική λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, ο λογιστής είναι σε θέση να παρουσιάσει και να επικοινωνήσει την πληροφορία που συλλέγει με πιο αποτελεσματικό τρόπο εντός και εκτός της επιχείρησης. Η διαχείριση του χρόνου γίνεται πιο ουσιαστική και επενδύεται σε κριτική ανάλυση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Η παραγωγικότητα αυξάνεται, καθώς πολλές διαδικασίες απλοποιούνται λόγω της εισαγωγής της τεχνολογίας. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων ενισχύει την κριτική σκέψη. Το ψηφιακό περιβάλλον δημιουργεί ευκαιρίες για πιο ασφαλή αποθήκευση δεδομένων», αναφέρει.

Ηλίας Χατζηγεωργίου
Φοροτεχνικός, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α

«Πλέον δεν νοείται λογιστής ο οποίος δεν γνωρίζει καλά την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά φυσικά και των λογιστικών συστημάτων και των προγραμμάτων»

Ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού ήταν και θα παραμείνει πολύ σημαντικός
Ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού ήταν και θα παραμείνει πολύ σημαντικός για τις επιχειρήσεις, τους φορολογούμενους και την οικονομία γενικότερα, μας λέει ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, Φοροτεχνικός, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α. «Είναι αυτός ο οποίος καλείται να εφαρμόσει τους φορολογικούς και εργατικούς νόμους της χώρας και όλες τις αλλαγές τους, καθώς και να συμβουλέψει-εκπαιδεύσει αυτούς που καλούνται να τους τηρήσουν. Στο νέο περιβάλλον ψηφιοποίησης όλων των δεδομένων, ο ρόλος του μπορεί να αλλάζει ελαφρώς από αυτόν που τον είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, όμως θα εξακολουθήσει να παραμένει πολύ σημαντικός στη λειτουργία του οικονομικού κυκλώματος», προσθέτει.

«Ο ρόλος θα είναι περισσότερο εποπτικός, αφού στην τελειοποίηση της ψηφιοποίησης ενδεχομένως θα απαλλαχθεί από αρκετές χρονοβόρες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα είναι η καταχώριση παραστατικών, όμως στο κομμάτι του ελέγχου της τήρησης των νόμων θα παραμείνει ο ίδιος με αυτόν που γνωρίζαμε έως σήμερα. Θα εξακολουθεί να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του κράτους και των φορολογουμένων, απλά με άλλο τρόπο λειτουργίας, περισσότερο αυτοματοποιημένο. Κλείνοντας την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να τονιστεί πως, παρά το ότι ακούγεται από αρκετούς, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από το να γίνονται όλα με ένα «κλικ» και αυτοματοποιημένα. Υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση για αυτό, όμως απέχουμε πολύ από αυτό», αναφέρει.

Ρωτήσαμε τους συνομιλητές μας ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι λογιστές, ώστε να προετοιμαστούν για το μέλλον του επαγγέλματος.

Η κατανόηση των πιο σημαντικών δεξιοτήτων έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική εργασία των λογιστών
Για τους λογιστές, η κατανόηση των πιο σημαντικών δεξιοτήτων έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική τους εργασία, τονίζει ο Νικόλαος Γκούντας. «Πρώτον, απαιτείται γνώση της φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας για την τήρηση των νόμων και των κανονισμών. Επιπλέον, η εξειδικευμένη γνώση των εργατικών θεμάτων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των συναφών ζητημάτων. Επίσης, η γνώση της μηχανογράφησης, σε συνδυασμό με τα myDATA και ψηφιακά εργαλεία τύπου BI, βοηθά στην ανάλυση και την αποτύπωση δεδομένων. Συμπληρωματικά, η σωστή προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τόσο σε φορολογική όσο και σε λογιστική βάση, είναι κρίσιμη. Ακόμα, η ανάλυση δεδομένων και η κριτική σκέψη παίζουν καίριο ρόλο. Τέλος, το skill της ηθικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής τους πορείας. Οι λογιστές πρέπει να είναι ικανοί να λαμβάνουν δεοντολογικές αποφάσεις, να διαχειρίζονται συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την εντιμότητα στον τομέα της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης», προσθέτει.

Όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να αποκτήσουν soft skills
Οι λογιστές αντιμετωπίζουν πολλές αλλαγές στο περιβάλλον της εργασίας τους και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων είναι πλέον ζωτικής σημασίας για να προετοιμαστούν για το μέλλον του επαγγέλματός τους, τονίζει ο Αντώνης Μιχαήλ. «Για παράδειγμα, η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας επιτρέπει την αυτοματοποίηση, αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων μέσω cloud computing, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκτηθούν συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης, όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να αποκτήσουν soft skills, όπως ικανότητες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποκτηθούν επικοινωνιακές δεξιότητες για να μπορούν να εξηγούν περίπλοκες λογιστικές έννοιες με απλό και κατανοητό τρόπο. Αυτές οι δεξιότητες θα πρέπει πάνω από όλα να εναρμονιστούν και με τις ανάγκες του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας τύπου, Zoom, Teams, Google Meet, κοκ».

Οι λογιστές πρέπει να αποκτήσουν εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλλον
Με δεδομένο ότι οι περισσότερες συναλλαγές πλέον είναι ψηφιακές, το πρώτο που θα πρέπει να αποκτήσουν οι λογιστές είναι η εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλλον, τονίζει ο Λάμπρος Μπέλεσης.

«Ένα δεύτερο είναι η γνώση διοικητικής λογιστικής και φυσικά ποιες ειδικές ψηφιακές εφαρμογές χρειάζονται, στις οποίες θα πρέπει και να φροντίσουν να εξοικειωθούν.

Εκτός φυσικά από τις τεχνικές δεξιότητες, ο λογιστής πρέπει πλέον να αποκτήσει γνώσεις management και παράλληλα να έχει και γνώσεις σε θέματα επιλογής και αξιολόγησης της ομάδας του, της οποίας φυσικά θα είναι ο leader.

Ειδικά οι ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων θα πρέπει πλέον να λειτουργούν με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια και θα πρέπει να κοστολογούν όλες τις υπηρεσίες του γραφείου τους, να προσδιορίζουν το νεκρό σημείο και φυσικά να στοχεύουν στο κέρδος και, τέλος, να φροντίζουν για μία δια βίου εκπαίδευση για αυτούς και τους συνεργάτες τους», αναφέρει.

Αναγκαιότητα η απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην τεχνολογία και στην ανάλυση δεδομένων
Οι λογιστές μετατοπίζονται από έναν συναλλακτικό ρόλο που επικεντρώνεται στη συγκέντρωση αριθμών και τη συμμόρφωση, προς έναν πιο στρατηγικό ρόλο που περιλαμβάνει την παροχή πολύτιμων γνώσεων και καθοδήγησης στους οργανισμούς μας, λέει η Μαρία Σκοτάδη. «Αυτή η στροφή καθοδηγείται από την ανάγκη προσαρμογής των λογιστών στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και για να παραμείνουν σχετικοί στο μέλλον. Καθώς οι οργανισμοί βασίζονται όλο και περισσότερο στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα, οι λογιστές αναμένεται να αναλύουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να παρέχουν στρατηγικές συστάσεις για την ανάπτυξη και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αυτό απαιτεί από τους λογιστές να αναπτύξουν ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς και την ικανότητα να επικοινωνούν σύνθετες οικονομικές πληροφορίες με σαφή και συνοπτικό τρόπο.

Οι λογιστές πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στην τεχνολογία και στην ανάλυση δεδομένων, για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά αυτά τα εργαλεία και να παραμείνουν μπροστά στο επάγγελμά τους. Πρέπει να είναι ικανοί στη χρήση λογιστικού λογισμικού, εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων και άλλων τεχνολογικών πλατφορμών για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στους ενδιαφερόμενους», τονίζει. «Το μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος συνεπάγεται επίσης διευρυμένο πεδίο αρμοδιοτήτων για τους λογιστές. Εκτός από τα παραδοσιακά τους καθήκοντα οικονομικής αναφοράς και συμμόρφωσης, οι λογιστές καλούνται όλο και περισσότερο να παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς όπως η διαχείριση κινδύνου, η αναφορά βιωσιμότητας και η λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Οι λογιστές πρέπει να αναπτύξουν ευρύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών λειτουργιών και των τάσεων του κλάδου, για να συμβάλουν αποτελεσματικά σε αυτούς τους τομείς. Πρέπει να γνωρίζουν τις κανονιστικές αλλαγές, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς που μπορεί να επηρεάσουν τους οργανισμούς τους. Αυτό απαιτεί συνεχή μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη για να παραμένουν ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος», προσθέτει.

Οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες παραμένουν στο επίκεντρο των δεξιοτήτων ενός επαγγελματία του χρηματοοικονομικού τομέα
«Η πρώτη παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες παραμένουν στο επίκεντρο των δεξιοτήτων ενός επαγγελματία του χρηματοοικονομικού τομέα», μας λέει η Andreia Stanciu. «Η ύπαρξη ενός ηθικού φακού μέσα από τον οποίο εφαρμόζονται όλες οι δεξιότητες είναι εξίσου σημαντική. Καθώς οι οργανισμοί καλούνται ολοένα και περισσότερο να υποβάλλουν εκθέσεις για τις ευρύτερες επιδόσεις τους παράλληλα με την οικονομική οπτική, η έννοια της μέτρησης της αξίας για ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων γίνεται όλο και πιο σημαντική για τους λογιστές. Οι δεξιότητες εντοπισμού και ηγετικού ρόλου όσον αφορά τις έννοιες, όπως η αξία για την κοινωνία, βασίζονται σε βαθιά κατανόηση του οργανισμού και των δεδομένων που έχει στη διάθεσή του, και ο επαγγελματίας λογιστής είναι ο καταλληλότερος για τον ρόλο αυτό.

Στις έννοιες της αξίας εμπεριέχονται στοιχεία της βιωσιμότητας, τα οποία είναι όλο και πιο σημαντικά, οπότε οι επαγγελματίες λογιστές πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα τους κανονισμούς και τις τάσεις στον τομέα αυτό. Όλα αυτά εξετάζονται στην πρόσφατη έκθεσή μας της ACCA, The Chief Value Officer», αναφέρει.

Η μετάβαση των λογιστών στη νέα ψηφιακή εποχή απαιτεί εκπαίδευση και επιμόρφωση
Οι νέοι λογιστές, τονίζει η Ανδρονίκη Τριανταφύλλη, «καλούνται να ανταποκριθούν στη νέα πρόκληση, αποκτώντας ένα σύνολο δεξιοτήτων όπως:

  • Αυξημένες δεξιότητες στη διαχείριση τεχνολογίας όπως data analytics, artificial intelligence, blockchain, big data.
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στο στρατηγικό μάνατζμεντ και στην κριτική σκέψη.
  • Στόχευση στην καινοτομία και τη διαχείριση αλλαγών (change management).
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση, ανάλυση και εξαγωγή αξίας από τα δεδομένα.
  • Προσδιορισμός των εταιρικών θεμάτων όπου θα γίνει χρήση των data analytics.
  • Εξοικείωση με τεχνολογίες/software που ειδικεύονται στην ανάλυση δεδομένων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας (ειδικά με ειδικούς στην ψηφιακή τεχνολογία) και επικοινωνίας».

«Για την αξιόπιστη μετάβαση των λογιστών στη νέα ψηφιακή εποχή, η εκπαίδευσή τους μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή επιμορφώσεων στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων, θεωρείται χρήσιμο εργαλείο. Ήδη, πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων και πιστοποιήσεων είναι σε διαδικασία μεταβολής των προγραμμάτων τους, για να συμπεριλάβουν ή ανανεώσουν τα μαθήματα σχετικά με τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων», επισημαίνει.

Οι δεξιότητες που καλείται να αποκτήσει ο λογιστής είναι πολύ περισσότερες από το πρόσφατο παρελθόν
Ο λογιστής της μανσέτας, της αριθμομηχανής και του χειρόγραφου βιβλίου με τα «ιατρικά» γράμματα δεν είναι μαζί μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τονίζει ο Ηλίας Χατζηγεωργίου. «Πλέον δεν νοείται λογιστής ο οποίος δεν γνωρίζει καλά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά φυσικά και των λογιστικών συστημάτων και των προγραμμάτων. Οι δεξιότητες που καλείται να αποκτήσει είναι πολύ περισσότερες από το πρόσφατο παρελθόν, αφού έχουν μπει για τα καλά στη ζωή του οι έννοιες «γεφύρωμα», «διαβίβαση», «χαρακτηρισμός», αλλά και άλλες όπως ψηφιακή επικοινωνία, απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και άλλες τέτοιες παρόμοιες εκφράσεις», αναφέρει.

«Οι ταχύτητες στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει πολλές φορές είναι κάτι παραπάνω από ιλιγγιώδεις και συνεχώς πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές με νέες δεξιότητες. Οι μαγικές λέξεις ίσως να είναι η «εξειδίκευση» και η «ομαδικότητα», οι οποίες, αν συνδυαστούν, ενδεχομένως να επιτυγχάνεται το μέγιστο αποτέλεσμα.

Μοιραία όμως δεν θα πρέπει να ξεχνά τις παλιές δεξιότητες και ικανότητες, αφού αυτός καλείται να βρίσκει λύσεις σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο λογιστής σαν οντότητα και σαν κλάδος αυτό που πρέπει να κάνει, αργά ή γρήγορα θα το κάνει, όμως στην όποια προσαρμογή και μετάβαση θα πρέπει να βοηθήσει και η ίδια η πολιτεία, μειώνοντας τις συνεχόμενες και πολλές φορές αιφνιδιαστικές αλλαγές, κατανοώντας φυσικά ότι δεν είναι όλα “ένα κλικ”», προσθέτει.