Πόσο up to date είναι τα Job Descriptions των στελεχών του Finance;

Μεγάλη συζήτηση πραγματοποιείται για την αυτοματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης αλλά και συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Με την έλευση πολλών “tech savvy” νέων της γενιάς Ζ αλλά και τη νέα πραγματικότητα στο γραφείο μετά την π...